"அம்மா வீட்டிற்கு சென்ற கணவன்"

sudharavi

Administrator
Staff member
#1
ஹாய் பிரெண்ட்ஸ்,

உங்களுக்காக மீண்டும் இந்த சிறுகதையை பதிவிடுகிறேன்..........................படித்துவிட்டு தங்களது கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்....................


https://drive.google.com/file/d/16vN4DiVzgxBH3-JkRovT-oQp0dUeN76F/view?usp=sharing