எங்கே அவள் ? - ஷெண்பா (குவிகம் போட்டியில் ஆறுதல் பரிசு பெற்ற கதை)

sudharavi

Administrator
Staff member
#1
ஹாய் பிரெண்ட்ஸ்,

ஷெண்பா அவர்களின் கதை இங்கே பதிவிடப்பட்டுள்ளது. படித்துவிட்டு தங்களது கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.

எங்கே அவள்?