அனைவருக்குமான தளம்! விருப்பம் உள்ளவர்கள் தங்களது பங்களிப்பை தரலாம்!

என்னைத் துரத்தும் உன் நினைவுகள் - கருத்து திரி

sudharavi

Administrator
Staff member
#1
கதைக்கான கருத்துக்களை இங்கே பதியுங்கள்.