அனைவருக்குமான தளம்! விருப்பம் உள்ளவர்கள் தங்களது பங்களிப்பை தரலாம்!

கதை திரிகள்

sudharavi

Administrator
Staff member
#1
வாங்க எழுதலாம் போட்டியில் பங்கு பெற்ற அனைவருக்கும் ஒரு அறிவிப்பு.....இங்குள்ள தனித்தனி திரிகள் அகற்றப்பட்டு completed novels திரியில் அனைவரின் கதைகளும் இடம் பெற்றிருக்கும். உங்கள் அனைவரின் ஒப்புதலையும் இந்த திரியில் வழங்குமாறு கேட்டுக் கொள்கிறேன்...
 

Latest