காரிகை - கருத்து திரி

sudharavi

Administrator
Staff member
#1
கதைக்கான கருத்துக்களை இங்கு பதிவிடுங்கள்.....
 
#2
நான் தாரகா கிருஷ்.. இது எனக்கு முதல் போட்டி கதை.....படித்து விட்டு தங்களின் கருத்துக்களை இங்கே பதிவிடவும்.. 🙂🙂🙂