புன்னகை

Kripnythaa

Moderator
Mar 26, 2018
422
112
63
அகத்தின்
அழுத்தத்தில்
புறத்தைப்
புணரமைத்தேன்
பொய்யானப்
புன்னகையால்!