மறுபடியுமா? - கருத்து திரி

sudharavi

Administrator
Staff member
#1
கதைக்கான கருத்துக்களை இங்கு பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.......................
 
#2
மறுபடி மறுபடி நம்ம ஹீரோ சார் எதை தெரிந்து கொள்ள முயல்கிறார்.

ஒரு வேலை விஜயாக பேசியது அவன் தானா