அனைவருக்குமான தளம்! விருப்பம் உள்ளவர்கள் தங்களது பங்களிப்பை தரலாம்!

விடை அறியாத வினாக்கள்

sudharavi

Administrator
Staff member
#1
விடை அறியாத வினாக்கள் சிறுகதையின் லிங்க் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. படித்துவிட்டு தங்களது கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.


https://wp.me/p9tPf4-89